Witaj,

Wersja przeglądarki, z której aktualnie korzystasz jest nieaktualna przez co nie jest wspierana przez naszą stronę.
Prosimy o skorzystanie z poniższego linku w celu aktualizacji przeglądarki do nowszej wersji.


http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

Edukacja

Od 13 września 2015 r. zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej poświęconej tradycjom naszego regionu.

 

 

Lekcje muzealne

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I–VI

Gwardzista, kto to taki?

Zapraszamy dzieci z wychowawcami na wystawę, aby wraz z przewodnikiem dowiedzieli się wszyst­kich niezbędnych informacji o tradycji Wojska Majdańskiego. Celem zajęć jest zainspirowanie dzieci do wykonania w wolnym czasie pracy plastycznej ilustrującej zadania gwardzistów. Najlepsze prace nagrodzimy i pokażemy na wystawie w muzeum.

Czas trwania: 45 min., miejsce: wystawa plenerowa obok Biblioteki Międzyuczelnianej,

wstęp wolny (po uprzednim umówieniu).

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I–VI

Gwardzistą być…

Jakie warunki trzeba było spełnić, aby gwardzistą być? W odpowiedzi na to pytanie pomoże nam gra na ekspozycji z zagadkami, zadaniami, rebusami. Dzięki zabawie dowiemy się czym była Gwardia Narodowa, przypomnimy symbole narodowe, kompletując ubiór gwardzisty poznamy nowe słowa związane z nazewnictwem mundurów. Odszyfrujemy również, jaki związek mają omawiani bohate­rowie z tradycją Świąt Wielkanocnych. Lekcja merytorycznie dostosowana do wieku odbiorców.

Czas trwania: ok. 45 min., cena: 4 zł, miejsce: plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, wystawa plenerowa pn. Z życia gwardzisty. Historia – Tradycja – Współcze­sność.

Warsztaty plastyczne

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I–III

Służba nie drużba

Dzięki działaniom plastycznym przypomnimy, z jakich elementów składał się mundur gwardzisty oraz co oznaczały symbole pojawiające się na tych strojach. Wcielimy się w nowe role i przed­stawimy siebie jako gwardzistę przy pomocy farb, kredek i odrobiny wyobraźni. Odbijemy swoje sylwety na dużych arkuszach papieru. Namalujemy mundury, odrysujemy detale, a na koniec wspólnie ocenimy nowo powstały oddział gwardzistów. Działania plastyczne poprzedzi część teo­retyczna na temat Gwardii Narodowej. Zabawa na ekspozycji, eksponaty, film oraz prezentacja multimedialna pomogą w zrozumieniu trudnych tematów.

Czas trwania: ok. 45 min., cena: 5 zł, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli,

 1. Sandomierska 1, wystawa stała.

UWAGA! Wystawa stała czynna od kwietnia 2016 r.

GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Lekcje muzealne

To honor być gwardzistą

Lekcja prezentująca historię powstania, tradycję i specyfikę działania Gwardii Narodowej z Maj­danu Zbydniowskiego. Na jej podstawie uczniowie zapoznają się z wyjątkowym sposobem bu­dowania świadomości narodowej, poznają historię krzewienia patriotyzmu – szczególnie wśród młodzieży – i tradycji, która od niemal dwóch wieków kultywowana jest w jednej z podkarpackich miejscowości.

Czas trwania: 60–90 min., cena: 5 zł, miejsce: plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, wystawa plenerowa pn. Z życia gwardzisty. Historia – Tradycja – Współczesność.

Gra muzealna „To honor być gwardzistą”

Celem gry jest poznanie historii i tradycji Gwardii Narodowej z Majdanu Zbydniowskiego. Idąc śladem dawnych gwardzistów poznajemy ważne fakty i postaci związane z historią tej formacji. Rozwiązując kolejne zagadki, uczniowie zbierają informacje o współczesnej tradycji. Za pomo­cą inspirujących zadań, krzyżówek, archiwaliów i strony internetowej uczestnicy poznają historię krzewienia patriotyzmu – szczególnie wśród młodzieży – i spuścizny, która od niemal dwóch wie­ków kultywowana jest w jednej z podkarpackich miejscowości – Majdanie Zbydniowskim. Odkryją specyfikę tradycji dawnego gwardzisty oraz poszukają klucza do zrozumienia relacji między nim a współczesnym gwardzistą.

Czas trwania: 60–90 min., cena: 5 zł, miejsce: plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10, wystawa plenerowa pn. Z życia gwardzisty. Historia –Tradycja – Współczesność.

 

Spotkania z żywą historią

 • oferta dla dorosłych i rodzin
 • oferta dla gimnazjów, liceów, kółek historycznych, WTZ

Spotkanie z komendantem Gwardii

Kto jak nie komendant Gwardii opowie najlepiej o swojej historii bycia w Wojsku Majdańskim? Zaproszony gość podzieli się wiedzą na temat swojej wieloletniej służby w Gwardii. Zaznajomi uczestników z wojskowymi symbolami towarzyszącymi formacji oraz ciekawostkami dotyczącymi kostiumu i uzbrojenia.

Czas trwania: ok. 45 min., wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu), liczba miejsc ograniczona, miejsce: plac przed Biblioteką Międzyuczelnianą w Stalowej Woli, ul. Popiełuszki 10,

wystawa plenerowa pn. Z życia gwardzisty. Historia –Tradycja – Współczesność.

Z wizytą w dworze zbydniowskim… gdzie wszystko się zaczęło

Gospodarzem spotkania będzie kustosz dworku Horodyńskich w Zbydniowie. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję poznać historię znakomitego rodu Horodyńskich i jego członków zasłużonych dla Polski, oraz założenia Gwardii a także zwiedzą wnętrza pałacyku i piękny park dworki.

Czas trwania: ok. 60 min., wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu), liczba miejsc ograniczona, miejsce: Dwór w Zbydniowie, dojazd we własnym zakresie.

Zbiórka w Majdanie

Gwardziści zapraszają do Majdanu Zbydniowskiego – niezwykle malowniczego zakątka naszego regionu. Komendant Gwardii opowie o historii wsi w kontekście tradycji Wojska Majdańskiego, jego wybitnych członków oraz zaprezentuje ekwipunek prawdziwego gwardzisty.

Czas trwania: ok. 60 min., wstęp wolny (po uprzednim zgłoszeniu), liczba miejsc ograniczona, miejsce: Dom Ludowy w Majdanie Zbydniowskim, dojazd we własnym zakresie.

Akcja – aktywacja dla dzieci i młodzieży

Warsztat i konkurs: Mój pierwszy program badawczy

W ramach warsztatu uczniowie dowiedzą się jak zbudować własny projekt badawczy, z jakich me­tod pracy i narzędzi korzysta historyk oraz etnograf. Warsztaty nauczą samodzielnej pracy, zachę­cą do zadawania pytań, szukania informacji oraz analizowania znalezionych materiałów.

Konkurs na najlepszy projekt badawczy poświęcony tradycji naszego regionu, przewidziany jest dla uczestników warsztatów. Formuła dowolna: zdjęcie, wywiad, etc. Najlepsze prace zostaną opublikowane na portalu www.poznajtradycje.pl oraz na FB muzeum.

Czas trwania warsztatów: ok. 45 min., cena: 5 zł, miejsce: Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, wystawa stała

UWAGA! Wystawa czynna od kwietnia 2016 r.

Szczegółowych informacji dot. konkursu udzielają:

Elżbieta Skromak, e-mail: eskromak@muzeum.stalowawola.pl

Dominika Zborowska, e-mail: dzborowska@muzeum.stalowawola.pl

Konkurs plastyczny dla dzieci – uczestników zajęć

poświęconych Gwardii

Z życia gwardzisty

Zapraszamy dzieci - uczestników zajęć (dowolnie wybranych z tej oferty) poświęconych Gwardii, do wzięcia udziału w konkursie na wykonanie pracy plastycznej ilustrującej zadania Gwardzistów. Technika prac konkursowych – dowolna. Podpisane prace należy dostarczyć do Muzeum (I piętro, pok. nr 7) do 3 listopada 2015 r. Najlepsze prace nagrodzimy i pokażemy na wystawie. Ekspozycja zostanie udostępniona od 11 listopada 2015 r., wtedy także uhonorujemy nagrodami autorów naj­lepszych prac. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Skromak, e-mail: eskromak@ muzeum.stalowawola.pl oraz Dominika Zborowska, e-mail: dzborowska@muzeum.stalowawola.pl

Konkurs internetowy dla młodzieży

Gwardia-net 

Zbierz informacje o Gwardii i odpowiedz na 20 pytań. Podpowiedzi szukaj na wystawie plenerowej pn. Z życia gwardzisty. Historia –Tradycja – Współczesność oraz na stronie www.poznajtradycje.pl. Pytania konkursowe znajdziesz na www.poznajtradycje.pl/Edukacja.html/mb8.

Startujemy po 13 września 2015 r. Wygrywa internauta, który pierwszy prześle poprawne odpo­wiedzi na wszystkie zadane pytania. Na odpowiedzi czekamy pod adresem e-mailowym:

administrator@poznajtradycje.pl lub eskromak@ muzeum.stalowawola.pl.
UWAGA:  Konkurs już rozstrzygnięty !!! Poprawne odpowiedzi udzieliła Justyna Reizer ze Stalowej Woli.

Pytania konkursowe:

 1. Kto założył Gwardię?
 2. Kto pełnił funkcję sztandarowego tuż po II wojnie światowej? (podaj imię i nazwisko)
 3. Z jakim powstaniem narodowym związany jest sztandar ofiarowany Gwardii w 1960 r.?
 4. Kto jest obecnie doktorem Gwardii?
 5. Co doktor Gwardii podaje gwardzistom podczas rezurekcji?
 6. Wizerunek jakiej świętej znajduje się na sztandarze Gwardii?
 7. Gdzie podczas II wojny światowej był przechowywany sztandar Gwardii?
 8. Jak nazywa się impreza, na którą zjeżdżają się straże grobowe z całej Polski?
 9. Czy kobiety również mogą służyć w Wojsku Majdańskim?
 10. W jakiej miejscowości Gwardia koszaruje w dniach świątecznych tuż przed Wielkanocą?
 11. Jakie przydomki posiadali gwardziści? Wymień 5.
 12. Ilu gwardzistów służy obecnie w Gwardii?
 13. Za jakiego okresu pochodzi najstarsze zdjęcie dokumentujące Gwardię?
 14. Ile osób jest w dowództwie Gwardii?
 15. Kto w Gwardii nosi mundur granatowy?
 16. Gdzie odbywa się defilada Gwardii w Wielkanoc?
 17. Jaki narodowy bohater jest patronem Gwardii?
 18. W jakich uroczystościach kościelnych Gwardia brała udział? Wymień 2
 19. W jakich miejscowościach Gwardziści są przyjmowani w Wielkanoc?
 20. Jaki rodzaj czapki noszą gwardziści do swoich mundurów?