Witaj,

Wersja przeglądarki, z której aktualnie korzystasz jest nieaktualna przez co nie jest wspierana przez naszą stronę.
Prosimy o skorzystanie z poniższego linku w celu aktualizacji przeglądarki do nowszej wersji.


http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie

Wystawy

Z życia gwardzisty.Gwardia Narodowa z Majdanu Zbydniowskiego.Historia-tradycja-współczesność
 
 

Z życia gwardzisty.Gwardia Narodowa z Majdanu Zbydniowskiego.Historia-tradycja-współczesność
- fotograficzna wystawa plenerowa

 

 13.09.2015 - 20.04.2016

W regionie dolnosańskim zachowało się wiele ciekawych tradycji, które warto dokumentować i popularyzować. Jedną z nich jest Gwardia Narodowa z Majdanu Zbydniowskiego, najstarsza zachowana na Podkarpaciu taka formacja. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało wystawę, która pozwoli na popularyzację tej wbrew pozorom mało znanej i unikatowej w skali Polski tradycji.

Wystawa plenerowa  pn. Z życia gwardzisty. Gwardia Narodowa z Majdanu Zbydniowskiego. Historia – tradycja – współczesność jest pokłosiem pracy badawczej, którą muzeum przeprowadziło w 2015 r. w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu ministerialnego Dziedzictwo kulturowe priorytet Kultura ludowa i tradycyjna.

Wojsko Majdańskie ze względu na pełnioną służbę przy grobie Chrystusa w okresie wielkanocnym często kojarzone jest wyłącznie z tzw. turkami, popularnym i żywotnym na Podkarpaciu zwyczajem straży grobowej i do niego ograniczane. Natomiast od samego początku istnienia Gwardii, założonej ok. 1818 r. przez Dominika Horodyńskiego (adiutanta Tadeusza Kościuszki) po czasy zaborów, towarzyszył jej nieodłącznie aspekt narodowowyzwoleńczy. Od odzyskania niepodległości aż do dzisiaj pierwiastek patriotyczny jest nadal bardzo istotny, stąd umundurowanie, dystynkcje i uzbrojenie wojskowe formacji. Bycie w Wojsku Majdańskim, to wyraz patriotyzmu, chluba i zaszczyt dla jego członków. Współcześnie jednak zmienia się charakter grupy, bowiem coraz częściej obok rodowitych majdaniaków w Gwardii służą ochotnicy z okolicznych miejscowości. Poszerzył się także zakres jej działania.

W części reportażowej wystawy zaprezentowani zostaną gwardziści biorący udział w obrzędowości Wielkiego Tygodnia oraz świątecznej Wielkiej Niedzieli. W części historycznej zostaną pokazane fotografie dokumentujące różne okresy działalności Gwardii w XX w. Najstarsze zdjęcia pochodzą z lat 1914-1918 oraz okresu międzywojennego. Ta część wystawy opowie nie tylko o ciekawych wydarzeniach z życia gwardzistów, tj. przechowywaniu broni i mundurów, rodach majdańskich, które w gwardii służą od pokoleń, ale także o przeobrażeniach kostiumu, w jakim gwardziści prezentowali się na przestrzeni ostatnich stu lat.

Na ekspozycji znajdzie się blisko sto fotografii archiwalnych i współczesnych dokumentujących historię i tradycję wojska z Majdanu, które zostaną opatrzone obszernym komentarzem.

Plenerowa ekspozycja fotograficzna prezentowana była od 13 września 2015 r. do 20 kwietnia 2016 r. na Placu przed Biblioteką Międzyuczelnianą, ul. Popiełuszki 10.