Home » My Europejczycy by Richard Hill
My Europejczycy Richard Hill

My Europejczycy

Richard Hill

Published
ISBN :
Paperback
415 pages
Enter the sum

 About the Book 

Przedmiotem moich obserwacji nie są uniwersalne aspekty ludzkiego zachowania, lecz różnice plemienne. Co do szkiców charakterologicznych, które stanowią rdzeń tej książki, to wyrażają one chęć przezwyciężenia etnicznych stereotypów, które o wiele zaMorePrzedmiotem moich obserwacji nie są uniwersalne aspekty ludzkiego zachowania, lecz różnice plemienne. Co do szkiców charakterologicznych, które stanowią rdzeń tej książki, to wyrażają one chęć przezwyciężenia etnicznych stereotypów, które o wiele za długo zaciemniały wzajemną percepcję Europejczyków: stereotypów niegrzecznego i frywolnego Francuza, leniwego i pretensjonalnego Hiszpana, nudnego i pozbawionego poczucia humoru Niemca (z uwzględnieniem jego archetypu - upartego Prusaka z bliznami od szabli na twarzy) i tak dalej.Jeżeli uogólnienia zawarte w tej książce przyczynią się choć trochę do sprostowania stereotypów z przeszłości, to spełnią swój cel.Richard Hill